Zahraničná spolupráca

Naša spolupráca so zahraničnými partnermi spočíva predovšetkým vo vzájomnej výmene skúseností, odborných poznatkov, kaučingu alebo poradenstve, a tiež v spolupráci počas realizácii konkrétnych projektov. Spôsobom spolupráce je aj materiálna alebo finančná podpora.

Vďaka programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce a projektu „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí s kombinovaným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“ počas rokov 2012 – 2016 sa podarilo nadviazať spoluprácu so zariadením Stiftung Wagerenhof Uster vo Švajčiarsku, kde sa môžeme veľa učiť o metódach a formách práce s klientom, vzťahom s verejnosťou i celkovej kultúre organizácie.

S Talianskou katolíckou misiou v Usteri sme v kontakte od roku 2005, keď p. Franco Gatti, SJ pôsobil ešte v Luzerne a pomohol nám odkúpiť budovu pre zariadenie vo Svidníku. Z toho vznikli nielen osobné priateľská, ale aj konkrétna podpora pre rekonštrukcie objektov Domu sv. Anny v Starej Ľubovni a domova na pol ceste pre ženy Domu sv. Faustíny vo Svidníku cez Associazione Alessandra Marzano di Pfäffikon.

Klub KAHAN pre závislých, hľadajúcich abstinenciu a rodinných príslušníkov je v kontakte dlhodobo s poľským AA Klubom v Rymanowe.