Kategória

RS Domov nádeje

19. júna 2018

RS Domov nádeje

Národný týždeň charity aj na tému závislosť a abstinencia

Tému resocializácie a abstinencie sme zdôraznili aj odbornou besedou a diskusiou. Prostredníctvom štyroch pohľadov sme priblížili problematiku závislosti.