Kategória

Nezaradené

20. dec 2018

Nezaradené

Resocializačný program

Resocializačný program je rozdelený do 5. fáz s minimálnou dĺžkou 12 mesiacov. Každá […]

6. júna 2018

Nezaradené

Materiálne dary

Okrem finančnej podpory je pre nás rovnako dôležitá aj nefinančná podpora. Darcovia […]