Kategória

Ďakujeme

31. dec 2018

Ďakujeme

Ďakujeme za spoluprácu a podporu

CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE Bratislavská eparchia Gréckokatolícky farský úrad blahoslaveného P. P. Gojdiča Stará […]