Tlač

DOM SV. FAUSTÍNY: VÝLET V PREŠOVE BOHATÝ NA DUCHOVNO AJ HISTÓRIU

Pre klientky nášho zariadenia sme 28. februára pripravili exkurziu v našom krajskom meste - Prešov. Aj napriek mrznúcim teplotám sme spoločne s duchovným správcom otcom Vasilom Kormaníkom navštívili Centrum organizácie, Gréckokatolícke arcibiskupstvo a katedrálu. Deň sme ukončili spoločnou liturgiou v liturgickom priestore Pod Táborom.

Navštívili sme centrum Gréckokatolíckej charity v Prešove, kde nás privítal duchovný správca charity otec Vasil Kormaník a ostaní pracovníci centra. Spoločne sme sa pomodlili v kaplnke bl. Petra Pavla Gojdiča, ktorý je našim zakladateľom. Po prehliadke Centra GKCH sme sa presunuli do arcibiskupského úradu, kde sme mohli nazrieť do biskupskej siene a prezrieť si aj stálu expozíciu osobných predmetov blahoslavených našej cirkvi, ako aj iných vzácností. Pomodlili sme sa a zaspievali piesne v kaplnke a pobrali sme sa do katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa, ktorý sme mohli spoznať vďaka odbornému výkladu otca Vasila. Ukázal nám vzácnu kópiu Turínskeho plátna aj relikviu svätého kríža. Mali sme čas aj na osobnú modlitbu v kaplnkách blahoslavených otcov hieromučeníkov Petra Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopku. V tom čase sa tam modlil kňaz Neokatechumenátnej cesty Ladislav Proxa, ktorý sa s nami zoznámil, porozprávali sme mu o nás, o našej práci, on nám porozprával o jeho ceste a jeho pôsobení, spoločne sme sa pomodlili a udelil nám požehnanie.

Aj keď naša myseľ bola nasýtená, žalúdok za ten čas vyhladol, preto sme sa presunuli do neďalekej reštaurácie. Po obede sme sa presunuli do Útulku Pod Táborom, kde sme si pozreli priestory a okolie tohto zariadenia, porozprávali sme sa s pracovníkmi a klientmi a všetky sme sa išli pomodliť svätý ruženec pred svätou liturgiou, ktorú slúžil o. Kormaník. Na tejto liturgii bol prítomný aj riaditeľ charity, ktorý sa s nami privítal a tešil sa z našej návštevy. Spoločne sme oslavovali Boha tešili sa z toho, že sme mohli prežiť jeden nádherný deň v spoločnosti ľudí, ktorým na nás záleží.

FOTOGALÉRIA