Tlač

JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU 2018


18. február 2018 vo vašom chráme

"Všetci máme talenty, ktoré nám dal Boh. Nikto sa nemôže pokladať za tak chudobného, aby nemohol darovať niečo ostatným." (pápež František)JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU

V roku 2017 sme si pripomenuli 70. výročie založenia našej organizácie. Gréckokatolícka charita Prešov je trvalou súčasťou Cirkvi, ktorá sa takto priamo a konkrétne stará o biednych a núdznych. Kvalitu služieb mnohokrát oceňujú nielen samotní klienti a prijímatelia pomoci, ale aj odborníci alebo verejné inštitúcie. Ocenenia našich kolegýň v tomto roku v oblasti Prevencie kriminality alebo krajských Krídel túžby v kategórii „Najlepší zamestnanec kraja“ sú malou vďakou za dlhoročnú a obetavú prácu. Naše poslanie, byť blízko pri človeku, nedokážeme napĺňať bez Vašej pomoci. Zbierka v chrámoch je jedným z pravidelných zdrojov, ktoré sú pre nás významné a nesmierne dôležité.

Celoslovenská jarná zbierka na charitu sa realizuje prvú pôstnu nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. Ide o zbierku, ktorá je v rámci Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie podporená a schválená našou cirkevnou autoritou, prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Jarná zbierka 2018 - info list
Jarná zbierka 2018 - info plagát


VYHODNOTENIE JARNEJ ZBIERKY NA CHARITU V ROKU 2017:

Výnosy jarnej zbierky na Charitu v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie spolu predstavovali sumu 18 161,50 EUR.

Účel použitia zbierky:
• 12 041,59 EUR na podporu Domu sv. Anny v Starej Ľubovni, kombinované služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Financie sme použili prevažne na Prepravnú službu (pohonné hmoty), vďaka ktorej umožníme každý deň 20 klientom presun z ich domova do zariadenia a späť. Ďalej sme uhradili náklady na plyn, vodu a elektrickú energiu či drobné opravy.

• 3 559,67 EUR na podporu Resocializačného strediska Domov nádeje v Prešove pre závislých mužov. Financiami sme skvalitnili terapiu klientom a drobnými nákupmi sme vylepšili každodenný život v zariadení.

• 2 560,24 EUR na podporu Centra Gréckokatolíckej charity, s cieľom opravy kancelárskych priestorov.PREHĽAD PREDCHÁDZAJÚCICH ZBIEROK NA CHARITU V CHRÁMOCH:

2017 - JESENNÁ ZBIERKA

2017 - JARNÁ ZBIERKA

2016 - JESENNÁ ZBIERKA

2016 - JARNÁ ZBIERKA