Tlač

ÚSPEŠNÝ DOD DOMU SV. JÚDU TADEÁŠA A SOCIÁLNEHO CENTRA V HUMENNOM

26. októbra sme v rámci Dňa otvorených dverí chceli všetkým ukázať, akí sú naši prijímatelia sociálnych služieb šikovní, nadaní a ako rozvíjajú svoje pracovné zručnosti. Hlavným heslom tohto výnimočného dňa bolo „Príď sa pozrieť, čo dokážem“, ktorý dokonale potvrdil pripravený bohatý program.

Úvodné minúty patrili domácim v podobe privítania vedúcou denného stacionára. Modlitba a duchovné povzbudenie predniesol duchovný správca otec Vasil Kormaník a v kultúrnom programe ako prvý vystúpili hostia: Humenskí seniori a Vierka Petrovčinová. Svoju šikovnosť ukázali aj samotní klienti zariadenia. Niektorí z nich sa podelili so svojimi životnými skúsenosťami, ktorým pomohla naša služba v ťažkej životnej situácii, po ktorom sme si pochutili na občerstvení. Srdečne ďakujeme hosťom, ktorí sa podelili s nami o svoje talenty aj pozvaným, ktorí si našli čas a navštívili naše zariadenie.
Medzi hosťami, ktorí prijali naše pozvanie nechýbali pracovníci Mestského úradu v Humennom, Únie žien, Centra voľného času, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Spojenej internátnej školy v Humennom aj naši prešovskí kolegovia.
Dvere našich prevádzok nie sú otvorené len jeden deň v roku, ale radi vás privítame a bližšie informácie o nás poskytneme každý pracovný deň.

Fotogaléria