Tlač

VÝBEROVÉ KONANIE - SESTRA ADOS "CHARITAS"

Gréckokatolícka charita Prešov vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto:

sestra ADOS „Charitas“ v SNINE

Náplň a miesto práce, právomoci a zodpovednosti:
- poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom v domácom prostredí v okrese Snina,
- organizovanie, riadenie a zodpovednosť za ošetrovateľskú starostlivosť.

Druh pracovného pomeru: na pracovný pomer na dobu určitú, s možnosťou predlženia.

Termín nástupu: november 2017

Podmienky pracovného zaradenia:
- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ, podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
- alebo ukončené vyššie odborné vzdelania v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
- alebo ukončené bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo,
- vítané ukončené magisterské štúdium (resp. študuje) v odbore ošetrovateľstvo,
- vítané ukončené špecializačné štúdium (resp. študuje) v špecializácii komunitné ošetrovateľstvo,
- odborná prax v zdravotníctve minimálne 5 rokov,
- znalosti obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet),
- vodičský preukaz sk. B,
- morálna a právna bezúhonnosť.

Ďalšie podmienky:

schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k práci, ochota presúvať sa za pacientmi, citová vyrovnanosť, empatia, životné skúsenosti, komunikatívnosť, pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči ľuďom, rešpektovanie ľudského života a dôstojnosti každého človeka, zmysel pre duchovné hodnoty - byť stotožnený s duchom organizácie.

Výhody:
- náročná, ale krásna, zmyslom naplnená práca,
- dobrý kolektív, príjemné pracovné prostredie
- možnosť samostatného manažovania práce,
- duchovná podpora, podpora odborného vzdelávania
- služobné motorové vozidlo, služobný mobil, stravné lístky, pohyblivá pracovná doba,

Prihlášky so žiadosťou, motivačným listom, profesným životopisom a príp. referenciami, kópiou dosiahnutého vzdelania, kópiou dokladu o zápise do registra SKSaPA a kópiou dokladu o zaplatení poplatku za aktualizáciu registra SKSaPA alebo členského príspevku za rok 2017 zasielajte na adresu: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , resp. GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE ADOS Prešov“ najneskôr do 24.10.2017 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný dátum bude vybraným uchádzačom oznámený koncom októbra 2017.