Tlač

NAŠA KOLEGYŇA HELENKA ZÍSKALA OCENENIE - PREVENCIA KRIMINALITY

V stredu 13.9.2017 sme sa s našou kolegyňou PhDr. Helenou Paňkovou, vedúcou Domu sv. Faustíny - domov na polceste vo Svidníku potešili pri odovzdávaní ocenení v oblasti Prevencie kriminality za rok 2016 v priestoroch Okresného úradu v Prešove. Helenka dostala Čestné uznanie za prácu hlavne v prevencii a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, ktoré jej odovzdal osobne riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Ing. Jozef Halcin a Mgr. Emil Chlapeček, prednosta úradu.
"Som vďačná v prvom rade Bohu, že mi umožňuje slúžiť tým, ktorí zažili neprijatie, utrpenie aké si nevieme ani predstaviť. Som vďačná za to, že môžem pracovať v takej organizácii akou je Gréckokatolícka charita a rozvíjať svoje dary. Veľmi oceňujem aj spoluprácu s Národnou jednotkou boja proti migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra SR."
Helenke k získanému oceneniu srdečne blahoželáme a veríme, že aj toto je forma uznania za jej neúnavnú a obetavú prácu.

Fotogaléria