Tlač

BLÍZKO PRI ČLOVEKU V LITMANOVEJ AJ ĽUTINE

Aj tento rok sme využili možnosť byť s vami. Prostredníctvom prezentácie, ukážkou výrobkov a svedectvom klientov sme boli súčasťou slávnosti v Litmanovej aj Ľutine.

Počas odpustových slávnosti na hore Zvir v Limanovej (5. - 6. august) a v Ľutine (19. august) sme nechýbali ani my, a to prostredníctvom nášho charitného stánku. V ňom sme informovali o našej práci, poskytovaných službách a formách, ako si môžeme vzájomne pomáhať. Vzali sme aj ukážku výrobkov klientov, ktoré tvoria v rámci rozvoja svojich pracovných zručností.
V rámci programu sa so svojou životnou skúsenosťou podelili klienti Resocializačného zariadenia Domov nádeje v Prešove - Samuel a Andrej. Práve ich svedectvá boli príkladom, ako charita dokáže meniť život. So srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa pri našom charitnom stánku zastavili a podporili nás.

...blízko pri človeku viac ako 25 rokov

Fotogaléria