Tlač

FAUSTÍNKY OPÄTOVNE HĽADALI NAJLEPŠIU SPEVÁČKU

Dievčatá z Domu sv. Faustíny, domov na polceste vo Svidníku si opäť zmerali svoje nadanie a talent v podobe speváckej súťaže s názvom Superstar. Tento rok sa najlepšou speváčkou stala Tatiana.

Do porotcovských stoličiek si sadli zamestnankyne zariadenia a moderátorského mikrofónu sa ujala klientka Anna. Dievčatá svoje zlato v hrdle prezentovali spevom prevažne slovenských známych aj menej populárnych skladieb. Každá súťažiaca si vybral pieseň, blízku jej srdcu a podľa speváckych schopností. V programe tak odzneli viaceré skladby od speváčky Kristíny, iné dievčatá si zaspievali na ľudovú alebo cigánsku nôtu. Prestávku v programe vyplnili tancom, ktorý bol aj krásnou záverečnou bodkou zatancovaní v krásnych krojoch, ktoré si dievčatá ušili v rámci pracovnej terapie pod vedením Vierky.

Nakoniec prišlo očakávané vyhodnotenie. Superstar Domu sv. Faustíny sa za rok 2017 stala Tatiana, ktorá zaspievala skladbu Mama. Vecné ceny okrem víťazky získali aj všetky zúčastnené dievčatá. Zábava pokračovala v tento deň ešte diskotékou, pohostením, posedením pri káve. Čas strávený spoločne bol časom prehlbovania vzájomných vzťahov a lepšieho spoznávania. Sme vďační Bohu za prežitý čas, za klientky, ktoré sa nebáli a nabrali odvahu sa prezentovať pred publikom aj za nové zážitky.

Fotogaléria