Tlač

DUCHOVNÉ CVIČENIA V STROPKOVE

„Modlitba je mocná, modlitba premáha zlo, modlitba prináša pokoj.“ (pápež František)

V dňoch 31.mája až 3. júna sa naši zamestnanci zúčastnili duchovných cvičení v Kláštore Najsvätejšej Trojice, u Redemptoristov v Stropkove. Cvičenia viedol otec Jozef Jurčenko, CSsR na tému "Modlitba". Čas strávený spoločným slávením svätej liturgie, modlitbou Akatistu k Matke Ustavičnej pomoci, adoráciou alebo vzájomným zdieľaním bol požehnaným časom pre všetkých. Trojdňových cvičení sa zúčastnilo 21 zamestnancov, ktorí si domov odniesli povzbudivé myšlienky otca Jozefa, vrátili sa duchovne posilnení, a tiež telesne oddýchnutí od pracovného kolobehu.

Fotogaléria