Tlač

VÝBEROVÉ KONANIE - TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK

Gréckokatolícka charita Prešov vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto:

terénneho sociálneho pracovníka.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. apríla 2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 2 v Prešove. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Gréckokatolíckej charity Prešov. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19. apríla 2017. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

PODMIENKY PRIJATIA A BLIŽŠIE INFO