Tlač

KRÍŽOVÁ CESTA MLADÝCH

V tomto pôstnom období sa do pravidelných krížových ciest, v ktorých si pripomíname utrpenie Pána zapojili aj deti a mladí z Domu sv. Anny. Krížovú cestu sme sa modlili za všetkých trpiacich ľudí v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Jednotlivé zastavenia si medzi sebou rozdelili mladí aj zamestnanci, aby sa každý mohol zapojiť. Hudobne nás na gitare sprevádzal Jakub. Okrem rozjímania o Kristových utrpeniach sme prosili o trpezlivosť a porozumenie.
„Pôst je plodný vtedy, ak ho sprevádza konkrétna láska voči blížnemu, najmä voči tomu, ktorý je v ťažkostiach.“ pápež František.

Fotogaléria