Tlač

PÔSTNY ČAS - ČAS MODLITBY A POKÁNIA

„O čo modlitba klope, to pôst dosahuje a milosrdenstvo dostáva.“ (Peter Chryzológ)
Sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke sme si uctili jednodňovou duchovnou obnovou. 24. marca, piatok, naši zamestnanci pod vedením duchovného správcu mali možnosť zúčastniť sa pôstnej duchovnej obnovy, ktorá sa konala v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Deň sme začali spoločnou modlitbou a katechézou o. Patrika Maľarčíka, ktorú si pripravil presne na mieru našej práce. Krátku prestávku pred sv. liturgiou využili viacerí na možnosť prijať sviatosti zmierenia. Hlavným celebrantom liturgie bol o. Erich Eštvan. Počas chutného obeda sme mali možnosť vzájomného zdieľania. Duchovnú obnovu sme ukončili krížovou cestou za uzdravenie manželstiev, ktorú sa modlili naši zamestnanci.

Fotogaléria