Tlač

VÝBEROVÉ KONANIE - ODBORNÝ PRACOVNÍK KOMUNITNÉHO CENTRA

Gréckokatolícka charita Prešov, Pod Táborom 33/A, Prešov vyhlasuje výberové konanie na:

jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.02.2017 o 09.00 hod. v priestoroch Zasadačky Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov. Záujemcovia písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 16.02.2017.

VIAC INFO