CHUDOBA V NÁS, modlitby, beseda, chvály
Tlač

CHUDOBA V NÁS, modlitby, beseda, chvály

19. novembra bude katolícka cirkev po prvýkrát v histórii sláviť Svetový deň chudobných, ktorý vyhlásil pápež František. Téma posolstva 1. svetového dňa pochádza z Prvého listu sv. Jána a znie „Nemilujme slovami, ale skutkami“. Aj naša Charita sa zapojí do pápežovej výzvy. Dňa 19. novembra sa svätou liturgiou v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove o 10:00 hodine spojíme s celým svetom.
Program pri príležitosti tohto dňa bude pokračovať o 14.30 hodine v priestoroch Resocializačného strediska Domov nádeje (Jarková 79). V programe, ktorý nesie názov „Chudoba v nás“, vystúpi gospelová skupina Kalich. Košická skupina tvorená 5 hudobníkmi pôsobí pri Oáze – nádej pre nový život v Bernátovciach. Bývalý misionár páter Masseo porozpráva na tému „Misia v Južnom Sudáne s pohľadom na chudobu“. Na základe osobných skúseností a zážitkov porovná sociálnu situáciu u nás s krajinami tretieho sveta. Na úmysel toho svetového dňa sa pomodlíme spoločne s duchovným správcom Charity otcom Vasilom Kormaníkom. Pre všetkých prítomných bude príležitosť dozvedieť sa viac aj o poskytovanej službe resocializácie pre závislých, ktorú v meste Prešov poskytujeme. Spojte sa spoločne s nami počas Svetového dňa chudobných. Tešíme sa na vás.

Pozri: PLAGÁT