Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Klub priateľov GKCH

Vaša pomoc prispieva k napĺňaniu nášho poslania pomoci ľuďom v núdzi. Spoločne pomáhame zlepšovať životné podmienky tým, ktorí to potrebujú. Pomôžte nám aj vy finančne. Významnými pre zabezpečenie stability našich služieb sú pravidelné dary, vďaka ktorým sa nám ľahšie plánujú naše aktivity.

Členstvo v Klube priateľov Gréckokatolíckej charity Prešov je jedným zo spôsobov, ako môžeš pomáhať ľuďom v núdzi. Staň sa členom nášho klubu a aktívne pomáhaj.
AKÉ SÚ BENEFITY ČLENSTVA?

svätá liturgia za členov Klubu priateľov,

informovanie o aktivitách a novinkách našej práce,

možnosť účasti na našej duchovnej obnove,

poďakovanie formou výrobkov klientov v rámci pracovnej terapie,

možnosť bezplatného odoberania mesačníka Cesta,

vedomie, že pomáhaš ľuďom v núdzi.ROZHODOL SI SA STAŤ NAŠIM PRIATEĽOM?

napíš nám e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ,

zatelefonuj nám: 0910 842 599,

INFO LETÁK

Potrebné údaje:

Názov banky: ČSOB
IBAN: SK73 7500 0000 0040 2291 5525


Variabilný symbol:
ak chcete, aby bola vaša pomoc adresná, môžete podporiť konkrétne zariadenie alebo cieľovú skupinu

1020 • jednotlivci a rodiny v núdzi • Humanitárny sklad solidarity, Prešov
2012 • ľudia bez domova • Nízkoprahové denné centrum, Prešov
3010 • ľudia v kríze • Útulok Archa, Prešov
3020 • muži závislí od návykových látok • Domov nádeje, Prešov
3040 • mladí s kombinovaným postihnutím • Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa
3070 • dospelí s psychickými problémami • Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné
3090 • seniori • Dom sv. Simeona, Sačurov
5010 • chorí v domácnostiach • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas
8040 • ženy v núdzi • Dom sv. Faustíny, SvidníkMalý príklad toho, ako váš dar môže pomáhať:

◉ 5 € na celotýždennú stravu pre jedného človeka bez domova,

◉ 10 € k obnoveniu pracovných návykov pre ženy v núdzi,

◉ 20 € na prepravu mladého človeka so zdravotným znevýhodnením z domova do nášho zariadenia.

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner