Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Nocľaháreň EFFETA

Nocľaháreň Effeta

Pod Táborom 33/A, Prešov
051 77 21 697; Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript


Nocľaháreň podľa § 25 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.Nocľaháreň Effeta predstavuje pobytovú službu, ktorá je určená pre fyzické plnoleté osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať (bez domova, bez príštrešia, bez zázemia napr. prirodzených vzťahov). Ubytovanie sa realizuje poskytnutím prístrešia na účel prenocovania.


Poskytované služby:
odborných činností: sociálne poradenstvo,
obslužných činností: ubytovanie,
ďalších činností: nevyhnutné ošatenie a obuv, utváranie podmienok na prípravu stravy, vyonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, úschova cenných vecí,
doplnkové služby: duchovná podpora.

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner