Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Záverečné hodnotiace stretnutie projektu IS EQUAL

Email Tlač PDF

"Cirkev sa obnovuje neustálym počúvaním Božieho hlasu. Potom je schopná plniť poslanie - byť k dispozícii človeku žijúcemu v tomto svete a stať sa preňho znamením nádeje."

Týmito slovami z dokumentu 2. Vatikánskeho koncilu O Božom zjavení - Dei verbum uviedol 1. prednášku počas našich duchovných cvičení pre zamestnancov Gréckokatolíckej diecéznej charity o. Miroslav Medviď, CSsR.

Do Kláštora otcov redemtoristov v Stropkove chodíme už pravidelne načerpať nových duchovných síl do našej služby. Aj v tomto roku sme si mali možnosť vybrať jeden z troch termínov - 3 dni v máji, októbri alebo novembri. Októbrová téma bola venovaná Božiemu slovu vo Svätom písme, kde ako povedal o. Miroslav - nielen my čítame Bibliu, ale to Boh číta v nás - tvorí v nás nový svet, uzdravuje, motivuje dáva chuť nášmu životu. Cvičili sme sa v čítaní Božieho slova, tzv. Lekcio Divina v 4 stupňoch: 1. lekcio - čítanie, 2. meditácio - rozjímanie, 3. orácio - modlitba a 4. kontemplácio - nazeranie...

Aktualizované ( Štvrtok, 11 Jún 2009 20:23 ) Celý článok...
 

Stať sa znamením nádeje pre človeka

Email Tlač PDF

"Cirkev sa obnovuje neustálym počúvaním Božieho hlasu. Potom je schopná plniť poslanie - byť k dispozícii človeku žijúcemu v tomto svete a stať sa preňho znamením nádeje."

Týmito slovami z dokumentu 2. Vatikánskeho koncilu O Božom zjavení - Dei verbum uviedol 1. prednášku počas našich duchovných cvičení pre zamestnancov Gréckokatolíckej diecéznej charity o. Miroslav Medviď, CSsR.

Do Kláštora otcov redemtoristov v Stropkove chodíme už pravidelne načerpať nových duchovných síl do našej služby. Aj v tomto roku sme si mali možnosť vybrať jeden z troch termínov - 3 dni v máji, októbri alebo novembri...

Aktualizované ( Nedeľa, 07 Jún 2009 09:21 ) Celý článok...
 

Púť národov a národností

Email Tlač PDF
Duchovno-kultúrne podujatie pod názvom Púť národov a národností v Zakarpatskom Ťjačive malo svoju reprízu aj v tomto roku v dňoch 20. – 22. júla. Hlavným organizátorom bol opäť dekan o. Peter Krenický zo Slovenska, ktorý už 18 rokov pôsobí v Zakarpatskej Ukrajine. Medzi pútnikmi boli pracovníci Gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove spolu s Katedrálnym zborom sv. Jána Krstiteľa, ktorí prispeli svojim spevom k skrášleniu programu podujatia. V sobotu bola súčasťou púte okrem Akatistu, Sv. ruženca, modlitieb za odpustenie krívd a urážok aj vysviacka absolventa Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, ktorý prijal sviatosť kňazstva z rúk biskupa Milana Šášika, apoštolského administrátora mukačevskej eparchie...
Aktualizované ( Nedeľa, 07 Jún 2009 09:15 ) Celý článok...
 
Email Tlač PDF

"Modlime sa za seba navzájom, aby sme vedeli otvoriť naše dvere slabým a chudobným.“ (pápež František)JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU
3. december 2017

História našej činnosti sa začala písať pred 70. rokmi a každým rokom sa počet núdznych a ľudí v ťažkých životných situáciách zvyšuje. Dôkazmi toho sú ľudia, ktorí denne klopú na dvere Charity s prosbou o pomoc. Aby sme týmto núdznym boli oporou, potrebujeme aj Vašu pomoc.
Aj keď dnes pomáhame takmer 2 000 jednotlivcom a rodinám v šiestich mestách Prešovskej archieparchie, potrebujeme Vašu pomoc. Zbierka na charitu realizovaná v chrámoch je pre nás jedným z pravidelných finančných príjmov. Vďaka nim vieme efektívne plánovať naše aktivity.

Celoslovenská jesenná zbierka na charitu sa realizuje prvú adventnú nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. Ide o zbierku, ktorá je v rámci Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie podporená a schválená našou cirkevnou autoritou, prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Jesenná zbierka 2017 - info list
Jesenná zbierka 2017 - info plagát


VYHODNOTENIE ZBIERKY NA CHARITU V ROKU 2016:

Výnosy jarnej a jesennej zbierky na Charitu v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie spolu predstavovali sumu: 31 283,98 EUR.

Niektoré farnosti zaslali výnos až v tomto kalendárnom roku, a preto sú účtovnícky zarátané v roku 2017. Ide o čiastku 1 264,29 EUR, ktorá bola použitá na pokrytie časti nákladov pohonných hmôt v rámci prepravy detí a mladých s kombinovaným postihnutím Domu sv. Anny v Starej Ľubovni z domova do zariadenia.

JARNÁ ZBIERKA 2016 S VÝNOSOM 15 882,40 EUR

Účel použitia zbierky:
• 9 013,80 EUR - plánovaná rekonštrukcia priestorov pracovnej terapie Domu sv. Faustíny vo Svidníku,
• 4 558,20 EUR - tlač a distribúcia pouličného charitného mesačníka Cesta,
• 1 440,00 EUR - architektonická štúdia na plánované Zariadenie ošetrovateľskej starostlivosti Pod Táborom v Prešove pre ľudí bez domova,
• 870,40 EUR - jazyková korektúra a grafické práce v časopise Cesta.

JESENNÁ ZBIERKA 2016 S VÝNOSOM 15 401,58 EUR

Účel použitia zbierky:
• 3 761,02 EUR - plánovaná rekonštrukcia priestorov pracovnej terapie Domu sv. Faustíny vo Svidníku,
• 3 694,32 EUR - pokrytie administratívnych nákladov Centra GKCH,
• 3 369,06 EUR - pokrytie časti nákladov na pohonné hmoty v rámci prepravy detí a mladých s kombinovaným postihnutím a nákup relaxačného kresla do Domu sv. Anny v Starej Ľubovni,
• 2 882,40 EUR - tlač a jazyková korektúra mesačníka Cesta,
• 1 694,78 EUR - opravné práce a nákup stoličiek pre klientov Domova nádeje v Prešove.PREHĽAD PREDCHÁDZAJÚCICH ZBIEROK NA CHARITU V CHRÁMOCH:

2017 - JARNÁ ZBIERKA

2016 - JESENNÁ ZBIERKA

2016 - JARNÁ ZBIERKA

 

"Prekonajme strach z toho, že si zašpiníme naše ruky, aby sme pomohli tým núdznym, ktorí to potrebujú." (pápež František)JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU
5. marec 2017

Kalendárny rok 2016 bol pre nás mimoriadne významný. Spoločne sme si pripomenuli 25-ročné znovuobnovenie našej činnosti, získali Ocenenie Prešovského samosprávneho kraja, a tiež sa nám podarilo rozšíriť a zlepšiť poskytované služby. Všetko to robíme s cieľom zmierniť ľuďom v núdzi ich trápenie a zlepšiť ich životné podmienky.
Aj keď dnes pomáhame takmer 2 000 jednotlivcom a rodinám v šiestich mestách Prešovskej archieparchie, potrebujeme Vašu pomoc. Zbierka na charitu realizovaná v chrámoch je pre nás jedným z pravidelných finančných príjmov. Vďaka nim vieme efektívne plánovať naše aktivity.

Celoslovenská jarná zbierka na charitu sa realizuje prvú pôstnu nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. Ide o zbierku, ktorá je v rámci Prešovskej archieparchie podporená a schválená našou cirkevnou autoritou, prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Jarná zbierka 2017 - info plagát
Jarná zbierka 2017 - info list

Zväčšiť obrázok

 PREHĽAD PREDCHÁDZAJÚCICH ZBIEROK NA CHARITU V CHRÁMOCH:

2016 - JESENNÁ ZBIERKA

2016 - JARNÁ ZBIERKA

2015 - JESENNÁ ZBIERKA


Milí priatelia, webova stránka www.zbierkygkch.sk, na ktorom sa nachádzali informácie o Klube priateľov bol zrušený z dôvodu aktualizácie súčasného webu. Za pochopenie ďakujeme.

 


Strana 55 z 57

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner