Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Darujte 2% na dobrú vec

Email Tlač PDF

Môžete nám a našim priateľom v núdzi, v kríze darovať 2% zo svojich daní zaplatených štátu a nebude Vás
to nič stáť, len:

- do 31.3.  zadať potrebné údaje do daňového vyhlásenia pre právnické osoby
- do 30.4. vyplniť formulár pre fyzické osoby Potvrdenie a Vyhlásenie

Aktualizované ( Streda, 27 Január 2010 11:20 ) Celý článok...
 

Jarná zbierka na charitu

Email Tlač PDF

„Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“
   Pôst je potrebný, aby nám pomohol uznať, že naša totožnosť a posla-nie je zakorenené v Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní.
   Modlitba, pôst a almužna sú pre kresťanov piliermi pôstneho puto-vania. Pôst je časom odriekania si určitých vecí, no tiež časom, kedy sa mô-žeme nasýtiť ďalších. Odriekania si nespokojnosti, hnevu, horkosti, starostí o seba, zastrašenia, lenivosti, podozrievania, viny. Sýtením sa vďakou, tr-pezlivosťou, odpustením, súcitom s inými, nádejou, odovzdanosťou, pravdou a Božím milosrdenstvom.
   Pôstny čas je vlastne časom postenia sa a hodovania zároveň.

icon Jarná zbierka na charitu 2010

 

Požehnané vianoce

Email Tlač PDF

Keď počúvame o Vašej podpore a daroch, potom vieme, že prebieha výmena od človekak človeku, od srdca k srdcu. Veľmi radi by sme Vám v tomto sviatočnom čase úprimne poďakovali za toto viditeľné. Bohatstvo Vášho srdca. Svojim postojom a pripravenosťou pomáhať ponúkate znak, že v našej krajine nikto nemusí byť zabudnutý, ani tí slabší a odkázaní na spolucítenie svojich spolubratov a sestier.

S vďakou a úctou

Peter Valiček a kolegovia

Aktualizované ( Sobota, 19 December 2009 11:01 )
 

Vianočne posedenie v Dome sv. Anny

Email Tlač PDF
   Radosť rozdávaním rastie - v tomto duchu sa niesol deň, ktorý spoločne prežili zamestnanci, rodičia a klienti Domu sv. Anny v Starej Ľubovni. Dňa 10.12.2009 si spoločne zorganizovali tradičné vianočné posedenie. Akcia sa konala v priestoroch Katecheticko-pastoračného centra pod Gréckokatolíckym Chrámom Matky Ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Posedenie otvorila milým slovom vedúca zariadenia Mgr. Soňa Gaborčáková. Klienti s pomocou zamestnancov Domu sv. Anny aj napriek svojmu handicapu pripravili pre rodičov vianočný program. Vystúpili s rozprávkou o Koze a kozliatkách, vinšovačkou a vianočnými piesňami. Rodičia ich zato odmenili pohostením...
Aktualizované ( Utorok, 12 Január 2010 11:10 ) Celý článok...
 

Deň otvorených dverí v Domove nádeje

Email Tlač PDF

   Pracovníci a klienti resocializačného zariadenia Domov nádeje pre Vás pri tejto sviatočnej príležitosti radosťou pre Vás pripravili:

prehliadku ubytovacích, pracovných a spoločenských priestorov resocializačného zariadenia
odpovede na všetky Vaše otázky týkajúce sa činnosti nášho zariadenia, práce so závislými osobami, ako aj informácie o pomoci, Vám poskytnú odborní zamestnanci GKCH
klienti zariadenia sa s Vami radi podelia o svoje životné skúsenosti a svedectvá o priebehu závislosti, liečbe
a doliečovaní...
stretnúť sa môžete aj s členmi Klubu abstinentov Kahan
budeme sa prezentovať výstavou prác klientov. Tieto práce vytvorili v rámci svojich voľnočasových aktivít.

...a to všetko v príjemnej atmosfére vianočných sviatkov, s vianočným koláčom a lipovým čajom.

Cieľom tejto akcie je priblížiť Vám náš život a prácu...

Aktualizované ( Utorok, 12 Január 2010 11:06 ) Celý článok...
 


Strana 54 z 60

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner