Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sv. liturgie v kaplnke bl. Petra Pavla Gojdiča

Email Tlač PDF
 Milí veriaci, ak ste Prešovčania, alebo ste zavítali do Prešova 1. alebo 4. stredu v mesiaci, srdečne Vás pozývame zažiť s nami a s našim duchovným správcom o. Jozefom Voskárom spoločenstvo pri slávení Svätej liturgie v kaplnke bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča na Centre diecéznej charity, Hlavná 2 (vchod z ulice Hurbanistov vedľa hotela Dukla – potrebné zvoniť zdola). Prvú stredu o 11:00 a štvrtú stredu o 14:00.
 
Aktualizované ( Štvrtok, 11 Jún 2009 20:22 )
 

Verejná finančná zbierka na záplavy v Západnej Ukrajine a Rumunsku

Email Tlač PDF

 Slovenská katolícka charita (SKCH) organizuje na žiadosť partnerských charít na Ukrajine a v Rumunsku verejnú finančnú zbierku zameranú na pomoc zaplaveným oblastiam v oboch krajinách...

Aktualizované ( Streda, 10 Jún 2009 21:22 ) Celý článok...
 

Blízko pri človeku - Pomoc deťom v núdzi

Email Tlač PDF

 Aktuálny projekt Slovenskej katolíckej charity "Blízko pri človeku - Pomoc deťom v núdzi", bol zaregistrovaný aj na www.dakujeme.sk, a to konkrétne na tomto mieste. Všeobecné informácie o projekte a s ním spojenej verejnej zbierke na podporu troch vybraných zariadení nájdete aj na www.charita.sk

Aktualizované ( Streda, 10 Jún 2009 21:22 ) Celý článok...
 

Pozvanie na Ukrajinu

Email Tlač PDF
Srdečne Vás pozývame v mene nášho misionára o. Petra Krenického na Púť národov a národností, ktorá sa bude konať už po tretí-krát v Ťjačive (cca 260 km od Prešova) v dňoch 18. – 20. júla 2008. Ubytovanie bude zabezpečené v rodinách. Dopravu organizuje Gréckokatolícky farský úrad Prešov – mesto.
 
Aktualizované ( Streda, 10 Jún 2009 17:39 )
 

Záverečné hodnotiace stretnutie projektu IS EQUAL

Email Tlač PDF

"Cirkev sa obnovuje neustálym počúvaním Božieho hlasu. Potom je schopná plniť poslanie - byť k dispozícii človeku žijúcemu v tomto svete a stať sa preňho znamením nádeje."

Týmito slovami z dokumentu 2. Vatikánskeho koncilu O Božom zjavení - Dei verbum uviedol 1. prednášku počas našich duchovných cvičení pre zamestnancov Gréckokatolíckej diecéznej charity o. Miroslav Medviď, CSsR.

Do Kláštora otcov redemtoristov v Stropkove chodíme už pravidelne načerpať nových duchovných síl do našej služby. Aj v tomto roku sme si mali možnosť vybrať jeden z troch termínov - 3 dni v máji, októbri alebo novembri. Októbrová téma bola venovaná Božiemu slovu vo Svätom písme, kde ako povedal o. Miroslav - nielen my čítame Bibliu, ale to Boh číta v nás - tvorí v nás nový svet, uzdravuje, motivuje dáva chuť nášmu životu. Cvičili sme sa v čítaní Božieho slova, tzv. Lekcio Divina v 4 stupňoch: 1. lekcio - čítanie, 2. meditácio - rozjímanie, 3. orácio - modlitba a 4. kontemplácio - nazeranie...

Aktualizované ( Štvrtok, 11 Jún 2009 20:23 ) Celý článok...
 


Strana 53 z 56

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner