Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Oznam o sv. liturgii

Email Tlač PDF
   Milí veriaci, ak ste prešovčania, alebo ste zavítali do Prešova 1. alebo 2. štvrtok v mesiaci o 13,00 hod., alebo 4. štvrtok o 14,00 hod.v mesiaci, srdečne Vás pozývame zažiť s nami spoločenstvo pri slávení Sv. liturgie v kaplnke bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča na Centre diecéznej charity, Hlavná 2 (vchod z ulice Hurbanistov vedľa hotela Dukla). Potrebné zvoniť zdola.
Aktualizované ( Štvrtok, 10 Spetember 2009 11:17 )
 

Prevencia a resocializácia drogovo závislých osôb pri Gréckokatolíckej charite v Prešove

Email Tlač PDF
   Projekt „Prevencia a resocializácia drogovo závislých osôb pri Gréckokatolíckej charite v Prešove“, v rámci podpory programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam  môžeme realizovať vďaka podpore Úradu vlády Slovenskej republiky.
   Cieľom projektu realizovaného v mesiacoch júl až december 2009  je prevencia a osveta prostredníctvom výroby a distribúcie etablovaného mesačníka CESTA, nie len na území mesta Prešov, ale s celoslovenskou pôsobnosťou čím zabezpečíme kontinuitu medzi jednotlivými vydaniami a požadovaným nákladom vyplývajúcim z dopytu...
Celý článok...
 

Zmena názvu organizácie

Email Tlač PDF
   S účinnosťou od 1.5. 2009 po schválení našim zriaďovateľom Gréckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešove sa mení názov našej organizácie z „Gréckokatolícka diecézna charita“ na „Gréckokatolícka charita Prešov“, v skratke GKCH Prešov. Zároveň meníme aj našu centrálnu mailovú adresu na: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript . V prechodnom období 3 mesiacov bude fungovať aj starý kontaktný e-mail. Túto zmenu zaevidovali na Ministerstve kultúry SR aj v nových Stanovách od 18. 5. 2009. Ostatné údaje zostávajú nezmenené.

Po zlúčení Istrobanky s Československou obchodnou bankou od 1.7.2009 sa naše bankové spojenie a čísla účtov menia takto:
Aktualizované ( Pondelok, 30 November 2009 18:41 ) Celý článok...
 
Hlavná 2
080 01 Prešov


051 7723 970
0904 738 357

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript


Bankové spojenie: ČSOB
IBAN SK18 7500 0000 0040 0842 5976
IČO: 35514388
Pracovníci Centra GKCH:

PhDr. Peter Valiček, riaditeľ

Ing. Eduard Malatinec, zástupca riaditeľa

Mgr. Rostislav Labuda, koordinátor sociálnych služieb

PhDr. Dagmar Chanáthová, koordinátorka zdravotných služieb

Mgr. Alena Mitaľová, projektová manažérka

Mgr. Silvia Kerčáková, metodička sociálnych služieb, koordinátorka opatrovateľskej služby

Mgr. Helena Kaššayová, ekonómka práce a miezd, personalistka

Valéria Rabatinová, finančná ekonómka, účtovníčka

Ing. Anna Kuchtová, projektová ekonómka, účtovníčka

Ing. Mária Rajňáková, koordinátorka sekretariátu a zahraničnej spolupráce

Mgr. Jana Švecová, asistentka riaditeľa

Mgr. Silvia Popovičová, manažérka vzťahov s verejnosťou.
 

Christos Voskrese!

Email Tlač PDF
 Očisťme si zmysly a budeme vidieť Krista žiariaceho v neprístupnom svetle vzkriesenia, jasne budeme počuť jeho pozdrav „Radujte sa!“, spievajúc pieseň víťazstva. Kristus slávne vstal z mŕtvych! Nech smrť a slávne vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista sú sviatkami radosti, pokoja, viery a obrátenia nášho vnútra .

 To Vám želajú zamestnanci Gréckokatolíckej diecéznej charity.

PhDr. Peter Valiček
riaditeľ GKCH

Aktualizované ( Nedeľa, 05 Júl 2009 12:21 )
 


Strana 51 z 55

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner