Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Záverečné hodnotiace stretnutie projektu IS EQUAL

Email Tlač PDF

"Cirkev sa obnovuje neustálym počúvaním Božieho hlasu. Potom je schopná plniť poslanie - byť k dispozícii človeku žijúcemu v tomto svete a stať sa preňho znamením nádeje."

Týmito slovami z dokumentu 2. Vatikánskeho koncilu O Božom zjavení - Dei verbum uviedol 1. prednášku počas našich duchovných cvičení pre zamestnancov Gréckokatolíckej diecéznej charity o. Miroslav Medviď, CSsR.

Do Kláštora otcov redemtoristov v Stropkove chodíme už pravidelne načerpať nových duchovných síl do našej služby. Aj v tomto roku sme si mali možnosť vybrať jeden z troch termínov - 3 dni v máji, októbri alebo novembri. Októbrová téma bola venovaná Božiemu slovu vo Svätom písme, kde ako povedal o. Miroslav - nielen my čítame Bibliu, ale to Boh číta v nás - tvorí v nás nový svet, uzdravuje, motivuje dáva chuť nášmu životu. Cvičili sme sa v čítaní Božieho slova, tzv. Lekcio Divina v 4 stupňoch: 1. lekcio - čítanie, 2. meditácio - rozjímanie, 3. orácio - modlitba a 4. kontemplácio - nazeranie...

Aktualizované ( Štvrtok, 11 Jún 2009 20:23 ) Celý článok...
 

Stať sa znamením nádeje pre človeka

Email Tlač PDF

"Cirkev sa obnovuje neustálym počúvaním Božieho hlasu. Potom je schopná plniť poslanie - byť k dispozícii človeku žijúcemu v tomto svete a stať sa preňho znamením nádeje."

Týmito slovami z dokumentu 2. Vatikánskeho koncilu O Božom zjavení - Dei verbum uviedol 1. prednášku počas našich duchovných cvičení pre zamestnancov Gréckokatolíckej diecéznej charity o. Miroslav Medviď, CSsR.

Do Kláštora otcov redemtoristov v Stropkove chodíme už pravidelne načerpať nových duchovných síl do našej služby. Aj v tomto roku sme si mali možnosť vybrať jeden z troch termínov - 3 dni v máji, októbri alebo novembri...

Aktualizované ( Nedeľa, 07 Jún 2009 09:21 ) Celý článok...
 

Púť národov a národností

Email Tlač PDF
Duchovno-kultúrne podujatie pod názvom Púť národov a národností v Zakarpatskom Ťjačive malo svoju reprízu aj v tomto roku v dňoch 20. – 22. júla. Hlavným organizátorom bol opäť dekan o. Peter Krenický zo Slovenska, ktorý už 18 rokov pôsobí v Zakarpatskej Ukrajine. Medzi pútnikmi boli pracovníci Gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove spolu s Katedrálnym zborom sv. Jána Krstiteľa, ktorí prispeli svojim spevom k skrášleniu programu podujatia. V sobotu bola súčasťou púte okrem Akatistu, Sv. ruženca, modlitieb za odpustenie krívd a urážok aj vysviacka absolventa Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, ktorý prijal sviatosť kňazstva z rúk biskupa Milana Šášika, apoštolského administrátora mukačevskej eparchie...
Aktualizované ( Nedeľa, 07 Jún 2009 09:15 ) Celý článok...
 

"Prekonajme strach z toho, že si zašpiníme naše ruky, aby sme pomohli tým núdznym, ktorí to potrebujú." (pápež František)JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU
5. marec 2017

Kalendárny rok 2016 bol pre nás mimoriadne významný. Spoločne sme si pripomenuli 25-ročné znovuobnovenie našej činnosti, získali Ocenenie Prešovského samosprávneho kraja, a tiež sa nám podarilo rozšíriť a zlepšiť poskytované služby. Všetko to robíme s cieľom zmierniť ľuďom v núdzi ich trápenie a zlepšiť ich životné podmienky.
Aj keď dnes pomáhame takmer 2 000 jednotlivcom a rodinám v šiestich mestách Prešovskej archieparchie, potrebujeme Vašu pomoc. Zbierka na charitu realizovaná v chrámoch je pre nás jedným z pravidelných finančných príjmov. Vďaka nim vieme efektívne plánovať naše aktivity.

Celoslovenská jarná zbierka na charitu sa realizuje prvú pôstnu nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. Ide o zbierku, ktorá je v rámci Prešovskej archieparchie podporená a schválená našou cirkevnou autoritou, prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Jarná zbierka 2017 - info plagát
Jarná zbierka 2017 - info list

Zväčšiť obrázok

 PREHĽAD PREDCHÁDZAJÚCICH ZBIEROK NA CHARITU V CHRÁMOCH:

2016 - JESENNÁ ZBIERKA

2016 - JARNÁ ZBIERKA

2015 - JESENNÁ ZBIERKA


Milí priatelia, webova stránka www.zbierkygkch.sk, na ktorom sa nachádzali informácie o Klube priateľov bol zrušený z dôvodu aktualizácie súčasného webu. Za pochopenie ďakujeme.

 
Na Ukrajine od roku 2014 prebieha vojenský konflikt, ktorý výrazným spôsobom vplýva na životy mnohých obyvateľov vojnou zasiahnutých oblastí. Aj naša charita sa snaží pomáhať východným susedom. Pomoc realizujeme predovšetkým na základe spolupráce s otcom Petrom Krenickým. Misionár pôsobí v meste Melitopoľ v Záporožskej oblasti.


Ak chcete podporiť rodiny ohrozené vojnovým konfliktom na Ukrajine, je tu pre vás k dispozícii účet o. Petra Krenického, slovenského misionára.

IBAN - SK48 7500 0000 0040 0844 7067
SWIFT - CEKOSKBX

HUMANITÁRNA POMOC PRE UKRAJINU 2015

Drahí dobrodinci,

zasielame pozdravy z ukrajinskej misie Melitopol. Ako 18-ročný študent gymnázia som napísal jednu pieseň: „Až skončí sa môj snivých túžob čas, budem žiť! S tebou Pane, budem žiť každý deň pre ľudí.“
21. novembra sa naplnilo 23 rokov mojej kňazskej služby na Ukrajine. Som nesmierne vďačný dobrému Pánu Bohu za túto cestu a formáciu, ktorej sa mi dostalo. Myslím, že tajomstvo môjho zotrvania v službe spočíva v každodennej modlitbe, duchovných praktikách, čo ma neustále očisťuje a oslobodzuje od množstva negatívnych útokov, nepochopení.

Duchovné praktiky vedú k naberaniu duchovných síl, povznášajú ponad všetko negatívne, a vtedy som schopný vidieť trpiacich, núdznych a službou materiálnou i duchovnou prinášať lúče svetla, dobra a novej nádeje. Som veľmi vďačný i za Vás, za Vašu podporu, pomoc a modlitby. Nevediem presné štatistiky, ale len v Metropolskom a Sirohozskom rajóne sme na sviatok sv. Mikuláša rozdali viac ako 650 darčekov.

S vďakou otec Peter Krenický, misionár

Fotogaléria

 


Strana 51 z 53

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner