Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Email Tlač PDF

MEDOVNÍČKY PRE NAŠICH KLIENTOV

Srdečne ďakujeme šikovným rukám gazdiniek a dobrovoľníčkam z obce Brezovica, ktoré preukázali štedré srdce. Počas adventu upiekli voňavé perníčky, ktoré ďalej podarovali. „Napiekli sme vyše 1 700 kusov perníkov, za každého občana obce Brezovica jeden perníček venovaný rôznym charitatívnym organizáciám, pre detičky, pre sociálne slabšie rodinky, do nemocnice a medzi organizáciami aj Gréckokatolíckej charite Prešov,“ uviedla dobrovoľníčka pani Monika.
Vianočné perníčky od našich darcov boli sladkým prekvapením a odmenou pre klientov na Mikuláša. Ďakujeme Občianskemu združeniu Peťa kašineho, ktorý prišiel s touto myšlienkou a zapojil do nej okolie.
 
Email Tlač PDF

MIKULÁŠ V NAŠICH ZARIADENIACH

Svätý Mikuláš bol známy svojou štedrosťou, a preto sa aj zvyk obdarúvať na jeho sviatok zachoval dodnes. Tento kresťanský sviatok sa tak spája so silným sociálnym posolstvom – darovať a byť obdarovaní. Ani na našich zverencov sme v tento deň nemohli zabudnúť. Každé zo zariadení navštívil sv. Mikuláš. Za odmenu, ako motiváciu alebo len tak z lásky daroval každému klientovi sladký perník, balíček alebo inú pozornosť. Príchod tohto svätca spoločne s pomocníkmi bol v zariadeniach príjemným obohatením a spestrením denného programu.

Ako to vyzeralo v Dome sv. Faustíny vo Svidníku?

Klientky sv. Mikuláša s pomocníkom anjelom privítali piesňou „O, kto, kto, Nikolaja ľubit“, čomu sa veľmi potešil. Každej klientke osobitne odovzdal balíček a pred všetkými vyzdvihol dobré vlastnosti a ak bolo potrebné, tak aj mierne pokarhal za uplynulé obdobie. Potom s nami strávil čas, rozprával sa s klientkami i pracovníčkami a povzbudil nás do nasledujúcich dní. Na tomto stretnutí bola prítomná aj sestrička Františka, ktorá pracuje s klientkami a pomáha im. Prežili sme nádherné poobedie a celé stretnutie sme ukončili modlitbou k sv. Mikulášovi. Vďaka štedrým darcom z Tesco zbierky sme obdarovali všetky klientky Domu sv. Faustíny. Tesne pred tým, ako mal prísť sv. Mikuláš do Sociálneho centra zavítal mladý muž , ktorý je v ťažkej životnej situácii, aj jeho požehnal sv. Mikuláš a odovzdal mu darček na znak toho, že Boh miluje každého človeka a neopovrhuje nikým.

Fotogaléria
 
Email Tlač PDF

FRAGILE HRALI AJ PRE NÁS

Srdečne ďakujeme nášmu vernému darcovi Miroslavovi Vrábľovi a jeho Umeleckej agentúre Čviro, ktorý už tradične pripravuje v predvianočnom čase benefičný koncert aj pre naše zariadenie. Tentokrát na pódiu vystúpila vokálna skupina FRAGILE a aj bez hudobných nástrojov dokázali urobiť poriadny rozruch. Veľmi si vážime zapálenie, štedrosť a organizačné schopnosti Čvira, ktorý dokáže s takou bravúrnosťou pripraviť krásny večerný program a tým potešiť aj iných. Výťažok 5000 eur rozdelil rovnomerne medzi nás, deti a mladých z Domu sv. Anny a Ľubovniansku nemocnicu, n.o. Ďakujeme.

Fotogaléria
 
Email Tlač PDF

POUKAZ NA STRAVU V PREŠOVE ZÍSKAVA NOVÝ ROZMER

Pri príležitosti 1. Svetového dňa chudobných Gréckokatolícka charita Prešov začína rozširovať známy Poukaz na stravu v meste Prešov aj o možnosť využívania ďalších služieb. Nový Charitný poukaz budú môcť ľudia v núdzi využiť nielen na teplé jedlo, ale aj na základnú osobnú hygienu, ošatenie alebo prenocovanie.

Hlavným dôvodom rozšírenia služieb bolo zapojenie našej organizácii do Národného projektu Teplé jedlá, vďaka ktorému ľudia v núdzi dostanú jedlo a teplý nápoj úplne zdarma. Hľadali sme správny spôsob ako ponechať zabehnuté poukazy ako možnosť zmysluplnej pomoci pre verejnosť. Rozhodli sme sa rozšíriť ponuku služieb uplatniteľných poukazom, z ktorých si človek v núdzi môže vybrať. Charitný poukaz sa teraz môže uplatniť nielen na teplé jedlo (v čase trvania projektu ide o porciu navyše), ale aj na možnosť bezplatnej základnej osobnej hygieny, ošatenia alebo prenocovanie v zariadení. Vzhľadom na rozšírenie služieb a zvyšovaniu nákladov sme cenu poukazov zvýšili na sumu 0,50 EUR.
Celý článok...
 
Email Tlač PDF

VYZBIERALI SME TAKMER 5 000 KG VYBRANÝCH PRODUKTOV

Vďaka štedrosti nakupujúcich, sme počas potravinovej zbierky vyzbierali takmer 5 000 kg vybraných potravín a hygienických potrieb. Celková suma darovaných produktov presiahla sumu 5 000 eur. Podiel trvanlivých potravín využijeme v rámci našich služieb a zariadení pre ľudí v núdzi a časť poputuje do rodín, ktoré to potrebujú. Ďakujeme.

Fotogaléria
Celý článok...
 


Strana 5 z 61

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner