Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáme posily do nášho tímu

pridal: charita | dátum: 10. júla 2018 | kategória: GKCH

SESTRA ADOS CHARITAS

miesto výkonu: Hlavná 2, Prešov, dátum ukončenia výberového konania: 19.7.2018

 

Náplň a miesto práce, právomoci a zodpovednosti:

 • poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom v domácom prostredí v okrese Prešov
 • zodpovednosť za ošetrovateľskú starostlivosť a vedenie predpísanej zdravotnej dokumentácie v písomnej forme

Druh pracovného pomeru:

 • na pracovný pomer na dobu určitú, s možnosťou predĺženia
 • na dohodu s možnosťou prechodu na pracovný pomer na skrátený úväzok

Termín nástupu: júl – august 2018

Základná zložka mzdy (brutto): 672 eur/8 hodín denne plus odmeny podľa interného predpisu z preplatených bodov zdravotných poisťovní

Podmienky pracovného zaradenia:

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ, podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
 • alebo ukončené vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • alebo ukončené bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo,
 • vítané ukončené magisterské štúdium (resp. študuje) v odbore ošetrovateľstvo,
 • vítané ukončené špecializačné štúdium (resp. študuje) v špecializácii komunitné ošetrovateľstvo,
 • odborná prax v zdravotníctve minimálne 5 rokov,
 • počítačové znalosti: medicínsky software, e-mail, internet,
 • vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič s praxou,
 • morálne a právna bezúhonnosť,
 • ak sa rozhodne reagovať na pracovnú ponuku, pripojte pre zamestnávateľa písomný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Ďalšie podmienky:

schopnosť pracovať v tíme, nekonfliktná povaha, analyzovanie a riešenie problémov, aktívny prístup k práci, ochota presúvať sa za pacientmi, citová vyrovnanosť, empatia, životné skúsenosti, komunikatívnosť, pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči ľuďom, rešpektovanie ľudského života a dôstojnosti každého človeka, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), zmysel pre duchovné hodnoty – byť stotožnený s duchom organizácie

Výhody:

 • náročná, ale krásna, zmyslom naplnená práca,
 • dobrý kolektív, príjemné prostredie,
 • duchovná podpora, podpora odborného vzdelávania,
 • pohyblivá pracovná doba.

Prihlášky so žiadosťou, motivačným listom, profesným životopisom a príp referenciami, kópiami dosiahnutého vzdelania, kópiou dokladu o zápise do registra SKSaPA a kópiu dokladu o zaplatení poplatku za aktualizáciu registra SKSaPA alebo členského príspevku za rok 2018 zasielajte na adresu: gkcharita@gkcharita-po.sk resp. Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte: „Výberové konanie ADOS Prešov“, najneskôr do 19.7.2018 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný dátum bude vybraným uchádzačom oznámený po 23.07.2018.