Register FCH

FCH Okružná

Prihláška FCH/registrácia: 6.4.2018

Schvaľovací dekrét z GK ABU: 1.5.2018

Slávnosť uvedenia FCH: 6.5.2018

kontakt: 

FCH Prešov – Sekčov

Prihláška FCH/registrácia: 4.12.2019

Schvaľovací dekrét z GK ABU: 20.12.2019

Slávnosť uvedenia FCH: 26.1.2020

kontakt:

FCH Prešov  Sídlisko III

Prihláška FCH/registrácia: 12.2.2020

Schvaľovací dekrét z GK ABU: 21.2.2020

Slávnosť uvedenia FCH: 8.3.2020

kontakt: 

FCH Brusnica

Prihláška FCH/registrácia: 5.2.2020

Schvaľovací dekrét z GK ABU: 21.2.2020

Slávnosť uvedenia FCH: 

kontakt: