Zbierkou v chráme

Celoslovenská zbierka na charitu sa realizuje dvakrát ročne vo všetkých chrámoch na Slovensku. Počas prvej pôstnej a prvej adventnej nedele liturgického roka prebiehajú tzv. jarné a jesenné zbierky na charitu. Výnosy z farností sú určené jednotlivým arci/diecéznym charitám podľa príslušnej diecézy alebo eparchie. Našej Charite sú výnosy venované z farností Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie, ktoré sú podporené a schválené našou cirkevnou autoritou, prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Pre našu Charitu sú zbierky jedným z pravidelných finančných príspevkov, a preto sú pre nás nesmierne významné. Vaše peňažné dary venované počas liturgií nám umožňujú poskytovať kvalitnejšie služby v našich prevádzkach, v ktorých pomáhame ľuďom v núdzi. Ďakujeme za vašu štedrosť, solidaritu a podanie pomocnej ruky núdznym.

Pozri: Prehľad výnosov zbierok na charitu v jednotlivých farnostiach

Prehľad zbierok na Charitu:

Jarná zbierka na charitu 2019

Jesenná zbierka na charitu 2018

Jarná zbierka na charitu 2018

Jesenná zbierka na charitu 2017

Jarná zbierka na charitu 2016

Jarná zbierka na charitu 2017

Jesenná zbierka na charitu 2016