Aktuality

Čo máme nové?

Charitný poukaz v meste Prešov

pridal: charita | dátum: 3. marca 2018 | kategória: Pobytové a ambulantné služby Pod Táborom

Charitný poukaz je ideálnym spôsobom ako zmysluplne podať pomocnú ruku človeku, ktorí na ulici prosí o pomoc v meste Prešov. Zakúpený poukaz, ktorý darujete človeku v núdzi, človeku na ulici môže uplatniť nielen na teplé jedlo, ale aj na možnosť bezplatnej základnej osobnej hygieny, ošatenia alebo prenocovanie v zariadení. Za 0,50 eur môžete darovať človeku deň pomoci. Spoločne dajme pomoci správny zmysel.

 

Poukazmi, ktoré nie sú nezneužiteľné na nákup napríklad alkoholu či cigariet, chceme účinne pomáhať ľuďom bez domova či v ťažkej životnej situácii v meste Prešov. U ľudí sa podporuje solidarita a ľudia bez domova sú motivovaní navštíviť zariadenia sociálnych služieb, kde môžeme ďalej pomáhať. Táto pre verejnosť jednorazová pomoc môže mať hlbší zmysel. Človeku, ktorý príde do zariadenia s cieľom využiť poukaz, naši sociálni pracovníci poskytujú základné informácie a špecializované poradenstvo s cieľom hľadať riešenie ich nepriaznivej situácie.

Ako to funguje?

Charitné poukazy si môžete zakúpiť na Centre Gréckokatolíckej charity Prešov (Hlavná 2), v zariadeniach Pod Táborom 33 alebo vo vybraných chrámoch v meste Prešov. Ak vás osloví človek na ulici o pomoc, darujte mu práve Charitný poukaz. Ten nezneužije alebo využije práve na jednu ním vybranú službu. Touto cestou spoločne bojujeme proti žobraniu a zneužívaniu dobroty ľudí. Nie všetky darované peniaze končia zmysluplne.

Ako vznikol tento nápad?

Projekt Poukazy na stravu vznikli a distribuujú sa v meste Prešov od roku 2013. Verejnosť si túto myšlienku pomerne rýchlo osvojila a v priebehu 3 rokov bolo rozdistribuovaných vyše 2 000 poukazov, pričom v meste je približne 350 ľudí bez domova. Po zapojení organizácie do Národného projektu Teplé jedlá (na základe požiadania poskytujeme 1 teplé jedlo, teda desiatovú polievku, chlieb a teplý nealkoholický nápoj zdarma) sme poukazy rozšírili o ďalšie služby: možnosť základnej osobnej hygieny a ošatenia alebo prenocovanie v Nocľahárni Effeta.

Kde sa dá nakúpiť a použiť?

Charitný poukaz za 0,50 eur si môžete zakúpiť na Centre Gréckokatolíckej charity Prešov (Hlavná 2), v Nízkoprahovom dennom centre (Pod Táborom 33) alebo v niektorých chrámoch mesta Prešov. Charitný poukaz sa dá uplatniť v sociálnych službách Pod Táborom 33 v Prešove. Ide o formu ako zmysluplne pomôcť bez obáv zo zneužitia vašej pomoci.