Aktuality

Čo máme nové?

Asistent/ka riaditeľa

pridal: charita | dátum: 25. februára 2019 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu asistent/ka  riaditeľa – 1 osoba

s miestom výkonu: Centrum Gréckokatolíckej charity Prešov Hlavná 2 v Prešove

Čo požadujeme:

 • stupeň vysokoškolského vzdelania – Bc.
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, asertívnosť
 • komunikačné a organizačné schopnosti, dobrý písomný prejav, schopnosť organizovať čas
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet)
 • znalosť kancelárskej agendy, starostlivosť o registratúru a archív, elektronická schránka
 • rozhľad v cirkevnej a sociálnej oblasti
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané
 • znalosť anglického jazyka – vítaná.

Čo ponúkame:

 • predpokladaný nástup 15.03.2018,
 • mzda: 670,- € + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • práca na plný pracovný úväzok, určitý čas, pracovná doba od 7.30 do 16.00 hod
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • sociálny program,
 • duchovnú podporu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, odporúčaním a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte:  emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – CGKCH“ najneskôr do 1.3.2019 (rozhodujúci je dátum podania na pošte).

Presný dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.