Tlač

VÝBEROVÉ KONANIE - SOCIÁLNY PRACOVNÍK

Gréckokatolícka charita Prešov, Dom sv. Anny v Starej Ľubovni vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto:

sociálny pracovník

miesto výkonu: Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa

Náplň (druh) práce:
 zabezpečovanie terénnej a ambulantnej sociálnej práce v Dome sv. Anny
 organizovanie, riadenie a kontrola sociálnej rehabilitácie
 poskytovanie špecializovaného poradenstva, vykonávanie stimulácie komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím a preventívnej aktivity

Ponúkané výhody
 zmysluplná práca s deťmi s kombinovaným postihom, možnosť dlhodobého rozvoja a stabilizácie, duchovná podpora

Požadované vzdelanie
 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca

Dĺžka praxe
 aspoň 2 roky
 pracovné skúsenosti s deťmi so ZP

Vodičské oprávnenie
 Skupina B - nutné

Všeobecné spôsobilosti
 organizovanie a plánovanie práce,
 komunikácia (jednanie s ľuďmi),
 kultivovaný slovný prejav,
 informačná gramotnosť,
 analyzovanie a riešenie problémov,
 pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti),
 tvorivosť (kreativita),
 samostatnosť

Počítače
 Microsoft Word - pokročilá
 Microsoft Excel - pokročilá
 Microsoft PowerPoint - pokročilá
 Internet - pokročilá

Osobnostné predpoklady
 analytické myslenie,
 empatia,
 komunikatívnosť,
 ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 asertivita

Prihlášky so žiadosťou, kontaktnými údajmi, kópiou dosiahnutého vzdelania, profesijným životopisom zasielajte na adresu: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , alebo Dom sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE - DSA“ najneskôr do 18.01.2018 (vrátane). Výberové konanie sa uskutoční 22.01.2018 od 13:00 hod.