Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Vzdelávacie

DOMÁCA PRAX ŠTUDENTOV

Školiace pracovisko domácej odbornej praxe sa zameriava na kvalitnejšiu prípravu študentov vysokých škôl a univerzít so zameraním na humanitné odbory, pre prácu s marginálnymi skupinami prostredníctvom praktických skúseností. Získané teoretické znalosti aplikujú v praxi, kde pozorujú odborných zamestnancov pri práci a sami pracujú s klientmi v rámci Resocializačného systému „Cesta k domovu“ a v Dome svätej Anny, Stará Ľubovňa.

Partnerské univerzity a vysoké školy:
• Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča,
• Katolícka univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta,
• Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta; Pravoslávna blahoslavená fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta.


ZAHRANIČNÁ PRAX ŠTUDENTOV

Cieľom praxe študentiek cez medzinárodný program Erasmus + je spoznávať činnosť Gréckokatolíckej charity Prešov, zamerať sa na ponuku služieb pre ľudí v núdzi a bez domova a vyskúšať si metódy a formy práce s klientom.

Partnerská vysoká škola:
• Caritas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc.

Prehľad účastníkov praxe:
2016 (7.10. – 6.12.) - Kateřina Outlá
2015 (28.9. – 20.11) - Kristýna Pavlíčková a Kateřina Kupková
2014 (20.10. – 12.12.) - Martina Škývarová a Iveta Výrostová
2013 (25.2. – 24.5.) - Klára Hájková
(19.10. – 15.12) - Věra Vláčilová a Věra Fialová
2011 (3.10. – 25.11) - Tereza Knapová a Ivana Moravcová

Okrem toho k nám zavítala v roku 2014 na 2-týždennú stáž aj pani Mária Wojtas v rámci európskeho projektu „Leonardo Da Vinci – celoživotné vzdelávanie“ z nemeckej Caritas Frankfurt. Nepravidelne prichádzajú aj študenti z Poľska z Univerzity aplikovaných vied Lomža.


PASTORAČNÁ PRAX BOHOSLOVCOV

Určený bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove majú možnosť stráviť svoj pastoračný rok v našich zariadeniach. Na základe osobnostných predpokladov, záujmov a aktuálnych potrieb sú prerozdelení medzi prešovské zariadenia pre ľudí v núdzi. Zároveň pomáhajú duchovnému správcovi pri realizácii duchovného programu v rámci charity. História pastoračnej praxe bohoslovcov v zariadeniach našej charity sa začala písať v roku 2004. Pri zrode tejto spolupráce stál Maroš Šatný, vtedajší riaditeľ GKCH a Vasil Kormaník, vtedajší rektor Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča.

Absolventi pastoračných ročníkov:
01. ročník: Matúš Naštišin; Slavomír Nergeš; Martin Mráz; Jozef Šofranko.
02. ročník: Jaroslav Kačmár; Ľubomír Vozňák; Mikuláš Fejko; Peter Demjanovič; Michal Kuruc.
03. ročník: Miroslav Petruška; Martin Terkanič; Mirón Duda.
04. ročník: Martin Barna; Metod Zorvan; Vladimír Petrík; Martin Dudok; Kamil Ganóczy.
05. ročník: Lukáš Šoltýs; Miroslav Sentivan; Martin Krišš.
06. ročník: Tomáš Metyľ; Mikuláš Jancuš.
07. ročník: Tomáš Varga; Pavol Burda.
08. ročník: Dušan Chapčák; Rastislav Zápach.
09. ročník: Jozef Kavčák; Ján Murgaš.
10. ročník: Mária Buraľ; Stanislav Bujda; Miroslav Dargaj; Dominik Gromoš.
11. ročník: Jozef Košč; Peter Fedor.
12. ročník: Matej Zorvan.

 


IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner