Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Financovanie

Všetky naše aktivity, zabezpečovanie sociálnych, zdravotníckych a iných služieb pre ľudí v núdzi môžeme realizovať vďaka finančnej podpore z viacerých zdrojov:

• štátne zdroje,
• verejné zdroje,
• domáce i zahraničné nadácie a fondy,
• venovanie 2% z daní,
• jarná a jesenná zbierka na charitu v chrámoch,
• dary jednotlivcov a firiem,
• ostatné príjmy (napr. platby za služby).


Vaša pomoc prispieva k napĺňaniu nášho poslania pomoci ľuďom v núdzi. Spoločne pomáhame zlepšovať životné podmienky tým, ktorí to potrebujú. Pomôžte nám aj vy modlitbou, materiálnou alebo finančnou pomocou.
Významnými pre zabezpečenie stability našich služieb sú pravidelné dary, vďaka ktorým sa nám ľahšie plánujú naše aktivity.

Vaša práva pomoc v pravý čas je práve teraz.

Názov banky: ČSOB
IBAN: SK73 7500 0000 0040 2291 5525


Variabilný symbol:
ak chcete, aby bola vaša pomoc adresná, môžete podporiť konkrétne zariadenie alebo cieľovú skupinu

1020 • jednotlivci a rodiny v núdzi • Humanitárny sklad solidarity, Prešov
2012 • ľudia bez domova • Nízkoprahové denné centrum, Prešov
3010 • ľudia v kríze • Útulok Archa, Prešov
3020 • muži závislí od návykových látok • Domov nádeje, Prešov
3040 • mladí s kombinovaným postihnutím • Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa
3070 • dospelí s psychickými problémami • Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné
3090 • seniori • Dom sv. Simeona, Sačurov
5010 • chorí v domácnostiach • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas
8040 • ženy v núdzi • Dom sv. Faustíny, Svidník
 


IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner