Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Základné informácie
Email Tlač PDF

MOTTO:
"Láska Kristova nás pobáda." 2 Kor 5, 14

POSLANIE:
Poslaním GKCH je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.

CIEĽ:
V zmysle slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili" /Mt 25, 40/, preukazovať činorodú službu, aby každý človek bez výnimky mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak sa na základe slobodnej voľby mohol prejavovať a realizovať.

PREDMET ČINNOSTI:
GKCH poskytuje služby sociálne, zdravotnícke, pedagogické, výchovno-vzdelávacie, humanitárne a iné formy služieb ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

PRÁVNA FORMA:
GKCH Prešov je právnickou osobou v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Je evidovaná ako účelové zariadenie katolíckej cirkvi na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. V Registri poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja je zapísaná od 1.7.1999.

CIEĽOVÁ SKUPINA:
• ľudia bez domova žijúci na okraji spoločnosti,
• jednotlivci a rodiny v ťažkej životnej situácii,
• osoby závislé od návykových látok,
• chorí a opustení v domácnostiach,
• deti, mladí ľudia a dospelí so zdravotným znevýhodnením,
• duševne chorí,
• ľudia postihnutí živelnými pohromami,
• utečenci a migranti,
• obete obchodovania s ľuďmi,
• seniori,
• ľudia postihnutí činnosťou nebankových subjektov.

 


IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner