Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Chorí ľudia v domácnosti

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas

Miesto výkonu: Prešov
Hlavná 2, Prešov
0904 738 532; Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Miesto výkonu: Snina
Budovateľská 9, Snina
0904 738 534; Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript


Neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce ambulantnú formu zdravotnej starostlivosti § 7 ods. 3 písm. e) a § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľov, stavovských organizáciach v zdravotníctve v platnom znení.Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas (ADOS) pôsobí od roku 2000 v mestách Prešov a Snina. Ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytuje v domácom prostredí alebo inom prirodzenom sociálnom prostredí komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameraného na udržanie a zlepšenie kvality života, zmierňovanie utrpenia, predchádzanie zdravotným komplikáciám, doliečovanie po skončení ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnú výchovu a edukáciu osoby, rodiny a komunity v súvislosti so zdravotným stavom, prevenciu, rehabilitáciu a poradenstvo.


Naše služby poskytujeme fyzickým osobám všetkých vekových kategórii, ktorí spĺňajú kritéria:
• ktorých zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo na ústavnú zdravotnú starostlivosť, pri ktorej sa predpokladá, že zdravotný stav osoby nebude vyžadovať nepretržitý pobyt v zdravotnícko zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
• ktoré odmietli poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo
• ktorých zdravotný stav neumožňuje navštevovanosť zdravotníckeho zariadenia.

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup