Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Iné
ĽUDIA V KRÍZE, V OHROZENÍ ŽIVOTA

POMOC OBETIAM OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

Novodobé otroctvo neobchádza ani našu krajinu, a preto sa snažíme pomáhať ľuďom predchádzať mu a chrániť sa pred ním. V rámci preventívnych aktivít na školách, vo farnostiach zvyšujeme povedomie o danej problematike: rizikách, možnostiach ako im predchádzať, ako postupovať pri ceste do zahraničia, ako riešiť prípadné krízové situácie.
Našim cieľom v rámci pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je aj snaha o ich integráciu do spoločnosti. Obetiam novodobého otroctva pomáhame psychologickou a materiálnou pomocou cez zaradenie do programu Ministerstva vnútra SR alebo sprostredkovaním utajeného ubytovania pre obete obchodovania.
V prípade záujmu o bližšie informácie, prednášky alebo propagačné materiály nám napíšte alebo zavolajte.

INFO LETÁK
PREZENTÁCIA

Mária Rajňáková
Hlavná 2, 080 01 Prešov
0910 842 034; Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScriptHUMANITÁRNA POMOC

Humanitárna pomoc predstavuje pomoc v stave núdze a v tiesni ako reakcia na mimoriadnu, zväčša krátkodobú udalosť. Prejavom solidarity s ľuďmi v núdzi cez pomoc, podporu a záchranné operácie sa snažíme realizovať aj v rámci našej činnosti.

Vďaka vnímavosti a ponuke pomoci ľudí v meste a okolí na tieto udalosti vznikol v Prešove aj Humanitárny sklad solidarity.

Ak chcete aj vy pomôcť pri riešení nepredvídateľných krízových situácií ako sú rôzne živelné katastrofy doma aj v zahraničí (povodne, zemetrasenie, veterné smršte,...) môže tak urobiť na účelový krízový účet:

IBAN: SK16 7500 0000 0040 0842 6004
SWIFT – CEKOSKBX


Doteraz sme materiálne a finančne pomáhali:
- povodne na Slovensku v rokoch 1998, 2008 a 2010,
- povodne na Ukrajine a v bývalej Juhoslávii,
- humanitárna pomoc pre Ukrajinu,
- pomoc pre utečencov v Slovinsku.


Na Centre GKCH v Prešove máme k dispozícii odvlhčovacie zariadenia, ktoré požičiavame počas povodní zdarma (inak za manipulačný poplatok podľa vnútornej smernice). Na tento účet môže prispieť aj na ich opravu, prečistenie alebo doplnenie nového inventára.ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Mária Rajňáková
Hlavná 2, 080 01 Prešov
0910 842 034; Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Vďaka programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce a projektu „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí s kombinovaným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“ počas rokov 2012 – 2016 sa podarilo nadviazať spoluprácu so zariadením Stiftung Wagerenhof Uster vo Švajčiarsku, kde sa môžeme veľa učiť o metódach a formách práce s klientom, vzťahom s verejnosťou i celkovej kultúre organizácie.

S Talianskou katolíckou misiou v Usteri sme v kontakte od roku 2005, keď p. Franco Gatti, SJ pôsobil ešte v Luzerne a pomohol nám odkúpiť budovu pre zariadenie vo Svidníku. Z toho vznikli nielen osobné priateľská, ale aj konkrétna podpora pre rekonštrukcie objektov Domu sv. Anny v Starej Ľubovni a domova na pol ceste pre ženy Domu sv. Faustíny vo Svidníku cez Associazione Alessandra Marzano di Pfäffikon.

Klub KAHAN pre závislých, hľadajúcich abstinenciu a rodinných príslušníkov je v kontakte dlhodobo s poľským AA Klubom v Rymanowe.
 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup