Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sociálne služby
RESOCIALIZAČNÝ SYSTÉM "CESTA K DOMOVU" (RS CKD)
RS CKD predstavuje jedinečný komplexný model pomoci závislým a ľuďom bez domova alebo v kríze, ktorý v sebe zahŕňa ambulantné, pobytové i doplnkové sociálne služby.


ĽUDIA BEZ DOMOVA A ĽUDIA V KRÍZE

► CENTRUM SOCIÁLNO-PORADENSKÝCH SLUŽIEB (CSPS)

Predstavujú spoločný názov pre skupinu sociálnych služieb, ktoré pomáhajú ľuďom v náročných životných situáciach. Aktivity a záujmové činnosti týchto sociálnych služieb sú vzájomne prepojené.

SOCIÁLNE CENTRUM PREŠOV (SC PO)
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM (NDC)
KOMUNITNÉ CENTRUM PREŠOV (KC)
TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA► POBYTOVÉ SOCIÁLNE ZARIADENIA POD TÁBOROM

Predstavujú spoločný názov pre viaceré druhy sociálnych služieb, ktoré sa nachádzajú v rámci jedného areálu Pod Táborom 33 v Prešove. Poskytované služby zabezpečuje spojený terapeutický tím našich odborných zamestnancov.

NOCĽAHÁREŇ EFFETA (NOE)
ÚTULOK ARCHA (UTA)
DOM CHARITAS (DOCH)SOCIÁLNE CENTRÁ
  Ambulatná sociálna služba poskytujúca špecializovné sociálne poradenstvo..

DOM SV. FAUSTÍNY (DsF)
  Domov na polceste pre ženy v núdzi.


ZÁVISLÍ

DOMOV NÁDEJE, PREŠOV (DON)
Resocializačné stredisko pre mužov závislých od návykových látok.

KLUB KAHAN
Resocializačné stredisko pre mužov závislých od návykových látok.


DETI A DOSPELÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

DOM SV. ANNY, STARÁ ĽUBOVŇA (DsA)
Komplex sociálnych, zdravotníckych a vzdelávacích služieb pre deti a mladých s kombinovaným postihnutím.

DOM SV. JÚDU TADEÁŠA (DsJT)
Denný stacionár pre dospelé osoby so zdravotným postihnutím.


SENIORI

DOM SV. SIMEONA, SAČUROV (DsS)
Denný stacionár pre dospelých a seniorov.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA (OS)
  Opatrovanie v domácom prostredí klienta.

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup