Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Email Tlač PDF

FRAGILE HRALI AJ PRE NÁS

Srdečne ďakujeme nášmu vernému darcovi Miroslavovi Vrábľovi a jeho Umeleckej agentúre Čviro, ktorý už tradične pripravuje v predvianočnom čase benefičný koncert aj pre naše zariadenie. Tentokrát na pódiu vystúpila vokálna skupina FRAGILE a aj bez hudobných nástrojov dokázali urobiť poriadny rozruch. Veľmi si vážime zapálenie, štedrosť a organizačné schopnosti Čvira, ktorý dokáže s takou bravúrnosťou pripraviť krásny večerný program a tým potešiť aj iných. Výťažok 5000 eur rozdelil rovnomerne medzi nás, deti a mladých z Domu sv. Anny a Ľubovniansku nemocnicu, n.o. Ďakujeme.

Fotogaléria
 
Email Tlač PDF

POUKAZ NA STRAVU V PREŠOVE ZÍSKAVA NOVÝ ROZMER

Pri príležitosti 1. Svetového dňa chudobných Gréckokatolícka charita Prešov začína rozširovať známy Poukaz na stravu v meste Prešov aj o možnosť využívania ďalších služieb. Nový Charitný poukaz budú môcť ľudia v núdzi využiť nielen na teplé jedlo, ale aj na základnú osobnú hygienu, ošatenie alebo prenocovanie.

Hlavným dôvodom rozšírenia služieb bolo zapojenie našej organizácii do Národného projektu Teplé jedlá, vďaka ktorému ľudia v núdzi dostanú jedlo a teplý nápoj úplne zdarma. Hľadali sme správny spôsob ako ponechať zabehnuté poukazy ako možnosť zmysluplnej pomoci pre verejnosť. Rozhodli sme sa rozšíriť ponuku služieb uplatniteľných poukazom, z ktorých si človek v núdzi môže vybrať. Charitný poukaz sa teraz môže uplatniť nielen na teplé jedlo (v čase trvania projektu ide o porciu navyše), ale aj na možnosť bezplatnej základnej osobnej hygieny, ošatenia alebo prenocovanie v zariadení. Vzhľadom na rozšírenie služieb a zvyšovaniu nákladov sme cenu poukazov zvýšili na sumu 0,50 EUR.
Celý článok...
 
Email Tlač PDF

VYZBIERALI SME TAKMER 5 000 KG VYBRANÝCH PRODUKTOV

Vďaka štedrosti nakupujúcich, sme počas potravinovej zbierky vyzbierali takmer 5 000 kg vybraných potravín a hygienických potrieb. Celková suma darovaných produktov presiahla sumu 5 000 eur. Podiel trvanlivých potravín využijeme v rámci našich služieb a zariadení pre ľudí v núdzi a časť poputuje do rodín, ktoré to potrebujú. Ďakujeme.

Fotogaléria
Celý článok...
 
Email Tlač PDF

CHUDOBA V NÁS, modlitba, beseda, chvály

V nedeľu, 19. novembra, po prvýkrát vo svojej histórii slávila katolícka cirkev Svetový deň chudobných, ktorý vyhlásil pápež František. Gréckokatolícka charita Prešov sa zapojila do pápežovej výzvy svätou liturgiou v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Program pokračoval o 14.30 hodine v priestoroch Resocializačného strediska Domov nádeje s názvom „Chudoba v nás“. Jeho súčasťou bola beseda bývalého misionára pátra Massea Golhu, OFM, ktorý sa podelil so svojimi skúsenosťami z misie v Južnom Sudáne. Upozornil, že aj napriek viacerých formám chudoby veriacich, možno u nich badať neutíchajúci zápal pre Krista. Spríjemním programu bola košická gospelová skupina Kalich pôsobiaca pri Oáze – nádej pre nový život v Bernátovciach. Medzi hudobníkmi kapely nájdeme aj 2 našich klientov, ktorí úspešne absolvovali resocializáciu a dnes sú zaradení do bežného života. Na záver sme sa spoločnou modlitbou s duchovným správcom charity otcom Vasilom Kormaníkom pomodlili na úmysel dňa - za chudobných.

FOTOGALÉRIA
 
Email Tlač PDF

OSLÁVILI SME 70. VÝROČIE NÁŠHO VZNIKU

V mesiaci november sme si pripomenuli presne 70 rokov od svojho vzniku. Počas vývoja sme prešli viacerými zmenami a napriek všetkým okolnostiam si svoje poslanie, postavenie a nenahraditeľnú úlohu v cirkvi i verejnom živote obhájime aj dnes. Duchovné posolstvo sme si v kruhu zamestnancov, klientov aj širšej verejnosti pripomenuli spoločnou liturgiou s vladykom Jánom aj prostredníctvom osobných výpovedí a svedectiev.

FOTOGALÉRIA
Celý článok...
 


Strana 6 z 61

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner