Aktuality

Čo máme nové?

Koordinátor sociálnych služieb

pridal: charita | dátum: 6. decembra 2018 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu koordinátor sociálnych služieb – 1 osoba

Čo požadujeme

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa v odbore sociálna práca,
 • min. 5 rokov praxe v sociálnych službách alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately alebo priama práca s klientom v obdobnom prostredí,
 • skúsenosť s vedením podriadených zamestnancov,
 • základné ekonomické znalosti,
 • projektové skúsenosti v neziskovom sektore,
 • anglický jazyk – aktívne,
 • profesionálnosť, felxibilita, samostatnosť, komunikatívnosť, precíznosť, sebaovládanie, sebaistota, vnútorná stabilita, sociálne a charitatívne cítenie a asertívnosť,
 • znalosť práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • vodičské oprávnenie sk. B,
 • orientácia v štruktúre Cirkvi,
 • evidencia na ÚPSVaR – vítaná.

Čo ponúkame

 • práca na 8-hodinový pracovný úväzok,
 • základná mzda 800,00 € hrubá mzda + pohyblivé zložky,
 • predpokladaný nástup: ihneď,
 • zmysluplná práca v cirkevnej organizácii, sociálny a duchovný program.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, motivačným listom a kópiou dosiahnutého vzdelania a referencie zasielajte e-mailom: gkcharita@gkcharita-po.sk alebo na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov. Obálku označte „Výberové konanie – KSS“ najneskôr do 13.12.2018.

Presný dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený v priebehu decembra.