Aktuality

Čo máme nové?

7. júna 2019

Dom sv. Anny

Mladí so zdravotným znevýhodnením putovali do Krakova

Deti a mladí so zdravotným znevýhodnením z Domu sv. Anny v Starej Ľubovni putovali do Krakova. Spoločne s rodičmi a zamestnancami zariadenia ďakovali za 20 rokov, počas ktorých Dom sv. Anny vznikol, rástol a dodnes poskytuje viaceré sociálne i doplnkové služby.

3. júna 2019

Mesačník Cesta

Ako je na tom vaše duševné zdravie?

Poradí júnové vydanie mesačníka Cesta - charitný časopis s pouličným charakterom. Prinášame, čo nájdete na jej stránkach.

28. mája 2019

Zoznam aktualít

Gréckokatolícka charita Prešov opätovne zmapuje dobrotu počas Národného týždňa charity

GKCH sa zapája do iniciatívy NÁRODNÝ TÝŽDEŇ CHARITY. Po úspešnom prvom ročníku ju opätovne pripravujú arci/diecézne charity Slovenskej katolíckej charity v dňoch 9. až 16. jún 2019.

video-voluntier

Ženy v núdzi plánujú vydať hudobno-slovné CD

Gréckokatolícka charita Prešov chce talent svojich zverenkýň premeniť na radosť a historicky po prvýkrát vydať hudobno-slovné CD s názvom „Ježišu, dôverujeme Ti“. V ňom sa angažuje dievčenský spevácky zbor Faustínky. Ten tvoria ženy, ktoré dočasne zakotvili v službách Domu sv. Faustíny – domov na polceste vo Svidníku patriaci pod prešovskú Charitu. Mnohé z nich v živote nepocítili lásku mamy, otcovské objatie ani vľúdne slovo. Avšak našli sa ľudia, ktorí im chýbajúcu lásku ukázali. Tým dali pocítiť blízkosť človeka, ktorí nesúdi, neodsúdi, ale s láskou pomôže.

image

SILA CHARITY JE V REGIÓNOCH

Zapájame sa do iniciatívy NÁRODNÝ TÝŽDEŇ CHARITY. Po úspešnom prvom ročníku ju opätovne pripravujú arci/diecézne charity Slovenskej katolíckej charity. V dňoch 9. až 16. júna 2019 plánujeme v diecézach intenzívnejšie upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí. Iniciatívou ukážeme služby aj tých, ktorí pomáhajú tisíckam ľudí v núdzi.

image

V máji Cesta píše o „REŽIME“

Júnové vydanie časopisu Cesta sa venuje téme DUŠEVNÉ ZDRAVIE. Prvá generácia internetových detí dospela. Každý piaty americký tínedžer seriózne rozmýšľal o samovražde, každý desiaty sa o ňu už pokúsil…v rubrike Zo spoločnosti odpovedáme na otázku, či zničia smartfóny generáciu našich detí. Aj denný stacionár pre ľudí so zdravotným znevýhodnením má svoje desatoro duševného zdravia. Prinášame odborný pohľad na deti alkoholikov, ktoré si vyžadujú individuálny prístup. Mobing alebo bosing vplývajú na naše zdravie. Ako? V tom sme si posvietili s odborníkmi. V rámci rodičovskej univerzity ukážeme ako správne využiť svoj voľný čas. Nenechajte sa zotročiť, je kampaň Slovenskej katolíckej charity k problematike Obchodovania s ľuďmi. Ako sa postarať o starých a chorých? Napovieme v rubrike Z charít.